Majątkowe

doradca klienta

W naszej ofercie znajdują się wszystkie produkty ubezpieczeniowe dostępne na rynku m.in.:
•    Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
•    Ubezpieczenie utraty zysku w następstwie szkody w mieniu
•    Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
•    Ubezpieczenie maszyn od awarii
•    Ubezpieczenia finansowe: gwarancje ubezpieczeniowe i kredyt kupiecki
•    Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością, posiadanym mieniem
•    Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za produkt/usługę.
•    Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu i rad nadzorczych (D&O)
•    Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej
•    Obsługa ubezpieczeń cargo w firmach spedycyjnych. Dedykowana aplikacja www.maicargo.pl

W zależności od specyfiki działania oraz zapotrzebowania naszych klientów, tworzymy i opracowujemy nietypowe programy ubezpieczeniowe.