Leasing maszyn i urządzeń

taśmociąg

Nasza oferta skierowana jest do każdej branży, ponieważ rozwój każdej Firmy zależy od możliwości zakupu i zastosowania nowoczesnych maszyn i urządzeń. Coraz wyższa jakość oferowanych produktów i usług oraz rosnąca konkurencja rynkowa wymaga od firm stałego unowocześniania parku maszynowego. Jest to niezbędny i kluczowy element każdej działalności gospodarczej. Najlepszym sposobem na ich sfinansowanie jest leasing, który jest dodatkowo optymalnym rozwiązaniem podatkowym.

 

 

 

Finansujemy urządzenia i maszyny zarówno nowe jak i używane:

• urządzenia gastronomiczne i spożywcze
• linie technologiczne
• maszyny drukarskie i poligraficzne
• urządzenia biurowe
• urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne
• urządzenia diagnostyczne i warsztatowe
• maszyny piekarnicze
• maszyny do produkcji tworzyw sztucznych
• maszyny do obróbki i przerobu drewna
• urządzenia do obróbki termicznej
• maszyny rolnicze i leśne
• wszystkie inne typowe i nietypowe urządzenia i maszyny
 

Nasza oferta:

• leasing operacyjny, finansowy i zwrotny
• okres trwania leasingu do 84 miesięcy
• raty równe, degresywne lub harmonogramy sezonowe
• oprocentowanie leasingu już od 2% rocznie
• atrakcyjne warunki ubezpieczeń
 

Korzyści podatkowe leasingu: 

Leasing operacyjny – do kosztów uzyskania przychodu (w efekcie obniżenie podstawy opodatkowania) Leasingobiorca zaliczy:

• opłatę wstępną
• raty leasingowe
• koszty ubezpieczenia
• wydatki związane z eksploatacją maszyny lub urządzenia

Ponadto:
• do odliczenia w całości podatek VAT 

 
Leasing finansowy - do kosztów uzyskania przychodu (w efekcie obniżenie podstawy opodatkowania) Leasingobiorca zaliczy:

• część odsetkową raty leasingowej
• amortyzację sprzętu 
• koszty ubezpieczenia
• wydatki związane z eksploatacją maszyny lub urządzenia

Ponadto:
• do odliczenia w całości podatek VAT – od całości transakcji jest płatny z góry za cały okres trwania umowy leasingowej 
• możliwość jednorazowej amortyzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi