Ubezpieczenia

grafika wyboru

Opiekę ubezpieczeniową nad klientami Firmy Leasing Partner sprawuje Partner Biznesowy, MAI Insurance Brokers Poland Sp. z o.o..

Firma MAI Insurance Brokers Poland Sp. z o.o. od ponad 17 lat świadczy usługi kompleksowego doradztwa ubezpieczeniowego. Współpracujemy ze wszystkimi Towarzystwami ubezpieczeniowymi działającymi na polskim rynku ubezpieczeniowym, co pozwala zaproponować naszym klientom, najkorzystniejszą ofertę ubezpieczenia, zarówno pod względem ceny jak i zakresu ochrony.

Pomożemy Państwu minimalizować ryzyko i uzyskać wymierne korzyści wynikające z atrakcyjnych stawek ubezpieczeniowych.

•    MAI Insurance Brokers Poland Sp. z o.o. działa w Polsce od roku 1999.
•    Spółka jest częścią grupy MAI CEE powstałej w roku 1990 i obecnie  skupiającej 23 spółki działające na terenie Europy Środkowo-Wschodniej.
•    Zezwolenie na działalność brokerską nr 604/99 z dnia 25 maja 1999 roku.
•    Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
•    Kapitał zakładowy: 1.255.500 PLN

Standardy obsługi MAI
•    Coroczne organizowanie przetargu na każdą z linii ubezpieczeń w celu minimalizacji kosztów ochrony ubezpieczeniowej.
•    Analiza ryzyka i dopasowywanie programu ubezpieczeniowego do aktualnych potrzeb Klienta.
•    Modyfikacja standardowych ogólnych warunków ubezpieczenia poprzez zmiany oraz implementowanie klauzul brokerskich.
•    Zapewnienie równowagi pomiędzy zakresem ochrony a jej kosztem.
•    Likwidacja zaistniałych szkód: monitorowanie terminowości działań ubezpieczycieli, kontrolowanie wysokości wypłat, prowadzenie odwołań w sprawach spornych.
•    Udostępnienie Klientom rozwiązań IT wspierających obsługę programów ubezpieczeń (platforma on-line).
•    Wieloetapowa weryfikacja zawartych umów ubezpieczenia.
•    Jako jeden z niewielu brokerów na rynku polskim, wprowadziliśmy usługę technicznej oceny i zarządzania ryzykiem (Risk Management).