Leasing samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t

samochód osobowy

Funkcjonalny i niezawodny samochód to niezbędne narzędzie w każdym biznesie. Procedury leasingowe samochodów są skrócone do minimum co sprawia, że ich finansowanie to jeden z najprostszych i najtańszych sposobów finansowania przedsiębiorstwa. Ponadto kupując samochód w leasingu płacimy zwyczajnie mniejsze podatki. 

Finansujemy:

• samochody osobowe i dostawcze do 3,5 tony, 
• nowe i używane (wiek auta + okres leasingu do 10 lat)
• pochodzące od producentów, dealerów, pośredników
• każdą markę

 

Nasza oferta:

• leasing operacyjny, finansowy i zwrotny
• okres trwania leasingu do 84 miesięcy
• opłata wstępna do 45%
• raty równe, degresywne lub harmonogramy sezonowe
• oprocentowanie leasingu już od 2% rocznie
• atrakcyjne pakiety ubezpieczeń

Korzyści podatkowe leasingu:

Leasing operacyjny – do kosztów uzyskania przychodu (w efekcie obniżenie podstawy opodatkowania) Leasingobiorca zaliczy:

• opłatę wstępną 
• raty leasingowe
• koszty ubezpieczenia
• wydatki związane z eksploatacją samochodu

Ponadto:

• odliczenia VAT:

100% kwoty podatku od płatności wynikających z zawartej umowy, gdy podatnik wykorzystuje samochód  tylko i wyłącznie do działalności gospodarczej  

50% kwoty podatku od płatności wynikających z zawartej umowy, gdy podatnik wykorzystuje samochód  zarówno do działalności gospodarczej jak i w celach prywatnych

Leasing finansowy - do kosztów uzyskania przychodu (w efekcie obniżenie podstawy opodatkowania) Leasingobiorca zaliczy:

• część odsetkową raty leasingowej
• koszty ubezpieczenia*
• wydatki związane z eksploatacją samochodu
• amortyzację samochodu**

Ponadto:

• odliczenia VAT***:

-100% kwoty podatku od płatności wynikających z zawartej umowy, gdy podatnik wykorzystuje samochód  tylko i wyłącznie do działalności gospodarczej  

-50% kwoty podatku od płatności wynikających z zawartej umowy, gdy podatnik wykorzystuje samochód  zarówno do działalności gospodarczej jak i w celach prywatnych

* Przy samochodach osobowych do kosztów podatkowych nie zaliczamy tej części składki, która przypada proporcjonalnie do wartości auta przyjętej na potrzeby ubezpieczenia ponad równowartość 20 tys. euro..

** Maksymalna kwota, która podlega amortyzacji to odpowiednik w złotych 20 tys. euro przeliczonych po średnim kursie NBP z dnia przekazania samochodu do używania. W przypadku samochodu droższego nadwyżka nie stanowi kosztu prowadzenia działalności.

*** Podatek VAT od całości transakcji w leasingu finansowym jest płatny z góry za cały okres trwania umowy leasingowej.

 

bus