Leasing sprzętu IT

serwerownia

Nasza oferta skierowana jest głównie do małych i średnich przedsiębiorstw. 

Postęp technologiczny na rynku sprzętu IT jest bardzo dynamiczny, a dostępność najnowocześniejszych rozwiązań i wykorzystanie ich w bieżącej działalności firmy to podstawa biznesu. 

Ponadto przy tak ogromnej konkurencyjności i rosnących potrzebach bycia innowacyjnym, leasing jest doskonałym narzędziem, dzięki któremu w łatwy i korzystny sposób można wyposażyć firmę w najnowocześniejsze urządzenia i technologie. 

Ponieważ opłaty leasingowe są niezmienne przez cały okres trwania umowy, leasing IT stwarza możliwość dokładnego planowania wydatków na infrastrukturę w przyszłych okresach.

 

Leasing nowoczesnych technologii to szansa na rozwój Firmy!

 

 

 

 

 

 

 

Finansujemy:

• sprzęt komputerowy:
- komputery PC
- notebooki
- serwery
- drukarki
- monitory
- plotery

• oprogramowanie,
• sprzęt telekomunikacyjny – centrale telefoniczne, serwery telekomunikacyjne
• sprzęt sieciowy
• urządzenia telewizyjne i radiotechniczne, aparaty cyfrowe, kasy fiskalne, UPS-y

Nasza oferta:

• finansowanie w PLN
• finansowanie przy zastosowaniu stałej stopy procentowej (raty leasingowe są niezmienne przez cały okres leasingu)
• leasing przedmiotów już od wartości 3 000 zł netto
• okres leasingu - od 6 do 48 miesięcy
• wpłata własna od 5 do 45%
• atrakcyjne warunki ubezpieczeń

Korzyści podatkowe leasingu:

Leasing operacyjny – do kosztów uzyskania przychodu (w efekcie obniżenie podstawy opodatkowania) Leasingobiorca zaliczy:

• opłatę wstępną
• raty leasingowe
• koszty ubezpieczenia
• wydatki związane z eksploatacją sprzętu

Ponadto:
• do odliczenia w całości podatek VAT 

Leasing finansowy - do kosztów uzyskania przychodu (w efekcie obniżenie podstawy opodatkowania) Leasingobiorca zaliczy:
• część odsetkową raty leasingowej
• amortyzację sprzętu 
• koszty ubezpieczenia}
• wydatki związane z eksploatacją sprzętu

Ponadto:
• do odliczenia w całości podatek VAT – od całości transakcji jest płatny z góry za cały okres trwania umowy leasingowej 
• możliwość jednorazowej amortyzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi

serwer